CURS 2023-24


Facultat d'Infermeria i Podologia. Universitat de València.
C/ Menéndez y Pelayo, núm 19-adjacent. 46010 - València.
Tel.: 963 864 182 (consergeria), 963 864 181 (secretaria) -- Fax: 963 983 035